Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. (Žalm 98)

3087

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Uzřely všechny   končiny země   spásu našeho   Boha.
1.  Zpívejte Hospodinu   novou píseň,
neboť učinil   podivuhodné věci.
Vítězství je   dílem jeho   pravice,
jeho svatého   ramene.
2.  Hospodin uvedl   ve známost   svou spásu,
svou spravedlnost   zjevil před   zraky pohanů.
Rozpomenul se   na svou   dobrotu a   věrnost
Izraelovu domu.
3.  Uzřely všechny   končiny země,
spásu našeho   Boha.
Jásejte Hospodinu   všechny země,
radujte se   plesejte a   hrejte!
4.  Na citeru   Hospodinu hrejte,
na citeru   a s   doprovodem zpěvu,
za hlaholu   trub a   rohů,
jásejte před   Hospodinem   Králem.
Zpěvník ProScholy.cz 2024