Hospodin sám je náš Bůh, pamatuje věčně na svoji smlouvu. (Žalm 105)

3091

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Hospodin sám   je náš   Bůh, pamatuje   věčně na   svoji smlouvu.
1.  Oslavujte Hospodina,   vzývejte jeho   jméno,
hlásejte mezi   národy jeho   díla.
Zpívejte mu,   hrejte mu,
vypravujte o   všech jeho   divech!
2.  Honoste se   jeho svatým   jménem,
ze srdce   ať se   radují, kdo   hledají jeho   tvář!
Uvažujte o   Hospodinu a   jeho moci,
stále hledejte   jeho tvář!
3.  Pamatujte na   divy, které   učinil,
na jeho   zázraky a   rozsudky jeho   úst,
potomstvo Abraháma,   jeho služebníka,
synové jeho   vyvoleného Jakuba!
4.  Pamatuje věčně   na svoji   smlouvu,
na slib,   který ustanovil   pro tisíc   pokolení,
na smlouvu,   kterou sjednal   s Abrahámem,
na svou   přísahu Izákovi.
Zpěvník ProScholy.cz 2023