Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. (Žalm 84)

3092

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Blaze těm,   kdo přebývají   v tvém   domě, Bože.
1.  Jak milý   je tvůj   příbytek, Hospodine   zástupů!
Touží, ba   prahne má   duše po   Hospodinových síních,
mé srdce   i mé   tělo
s jásotem   tíhnou k   živému Bohu.
2.  Blaze těm,   kdo přebývají   v tvém   domě,
stále tě   mohou chválit.
Blaze člověku,   jenž u   tebe nalézá   pomoc,
když se   chystá na   svatou pouť.
3.  Hospodine, Bože   zástupů, slyš   mou modlitbu,
popřej sluchu,   Jakubův Bože!
Štíte náš,   Bože, pohleď,
popatř na   tvář svého   pomazaného!
Zpěvník ProScholy.cz 2023