Můj duch jásá v mém Bohu! (Lk 1)

3097

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Můj duch   jásá v   mém Bohu!
1.  Velebí má   duše Hospodina
a můj   duch jásá   v Bohu,   mém spasiteli,
neboť shlédl   na svou   nepatrnou služebnici.
Od této   chvíle mě   budou blahoslavit   všechna pokolení.
2.  Že mi   učinil veliké   věci ten,   který je   mocný.
Jeho jméno   je svaté
a jeho   milosrdenství trvá   od pokolení   do pokolení
k těm,   kdo se   ho bojí.
3.  Hladové nasytil   dobrými věcmi
a bohaté   propustil s   prázdnou.
Ujal se   svého služebníka   Izraele,
pamatoval na   své milosrdenství.
Zpěvník ProScholy.cz 2024