Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. (Žalm 25)

3101

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Všechno tvé   jednání, Hospodine,   je láska   a věrnost   pro ty,   kdo plní   tvou smlouvu.
1.  Ukaž mi   své cesty,   Hospodine,
a pouč   mě o   svých stezkách.
Veď mě   ve své   pravdě a   uč mě,
neboť ty   jsi Bůh,   můj spasitel.
2.  Rozpomeň se,   Hospodine, na   své slitování,
na své   milosrdenství, které   trvá věčně.
Ve svém   milosrdenství na   mě pamatuj,
Hospodine, pro   své dobro!
3.  Hospodin je   dobrý a   dokonalý,
proto ukazuje   hříšníkům cestu.
Pokorné vede   k správnému   jednání,
pokorné učí   své cestě.
Zpěvník ProScholy.cz 2023