Stvoř mi čisté srdce, Bože! (Žalm 51)

3108

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Stvoř mi   čisté srdce,   Bože!
1.  Smiluj se   nade mnou,   pro své   milosrdenství, Bože,
pro své   velké slitování   zahlaď mou   nepravost.
Smyj ze   mě úplně   mou vinu
a očisť   mě od   mého hříchu.
2.  Stvoř mi   čisté srdce,   Bože!
Ducha vytrvalosti   ve mně   obnov.
Neodvrhuj mě   od své   tváře
a neodnímej   mi svého   svatého ducha.
3.  Vrať mi   radost ze   své ochrany
a mou   velkodušnost posilni.
Bezbožné budu   učit tvým   cestám
a hříšníci   se budou   obracet k   tobě.
Zpěvník ProScholy.cz 2024