K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. (Žalm 25)

3173

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  K tobě   pozvedám svou   duši, Hospodine.
1.  Ukaž mi   své cesty,   Hospodine,
a pouč   mě o   svých stezkách.
Veď mě   ve své   pravdě a   uč mě,
neboť ty   jsi Bůh,   můj spasitel.
2.  Dobrý a   dokonalý je   Hospodin,
proto ukazuje   hříšníkům cestu.
Pokorné vede   k správnému   jednání,
pokorné učí   své cestě.
3.  Hospodinovo jednání   je jen   láska a   věrnost
pro ty,   kdo plní   jeho smlouvu   a nařízení.
Důvěrně se   stýká Hospodin   s těmi,   kdo se   ho bojí,
dává jim   poznat svou   smlouvu.
Zpěvník ProScholy.cz 2023