Hospodin s námi udělal velkou věc, naplnila nás radost. (Žalm 126)

3174

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Hospodin s   námi udělal   velkou věc,   naplnila nás   radost.
1.  Když Hospodin   přiváděl siónské   zajatce,
byli jsme   jako ve   snách.
Tehdy byla   naše ústa   plná smíchu
a jazyk   náš plný   jásotu.
2.  Tehdy se   říkalo mezi   pohany:
„Velkou věc   s nimi   udělal Hospodin!“
Ano, velkou   věc s   námi učinil   Hospodin,
naplnila nás   radost.
3.  Hospodine, změň   náš osud,
jako se   mění údolí   na jihu   země.
Kdo sejí   v slzách,
žnout budou   s jásotem.
4.  Vycházejí s   pláčem,
když nesou   semeno k   setí:
přijdou však   s jásotem
a přinesou   své snopy.
Zpěvník ProScholy.cz 2024