Skrýt akordy
  Blahoslavení čistého   srdce, neboť   oni budou   vidět Boha.
Blahoslavení tvůrci   pokoje, neboť   oni budou   nazváni Božími   syny.
Blahoslavení, kdo   jsou pronásledováni   pro spravedlnost,   neboť jejich   je nebeské   království.
1.  Když Hospodin   přiváděl siónské   zajatce,
byli jsme   jako ve   snách.
Tehdy byla   naše ústa   plná smíchu
a náš   jazyk plný   jásotu.
2.  Tehdy se   říkalo mezi   pohany:
„Velkou věc   s nimi   udělal Hospodin!“
Ano, velkou   věc s   námi udělal   Hospodin,
naplnila nás   radost.
3.  Hospodine, změň   náš osud,
jako se   mění údolí   na jihu   země.
Kdo sejí   v slzách,
žnout budou   s jásotem.
4.  Vycházejí s   pláčem,
když nesou   semeno k   setí:
přijdou však   s jásotem
a přinesou   své snopy.
5.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
 
Zobrazit notové zápisy
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0