kte G vý, 1. Je ží ši, D jsi chléb H m ži A Ty Za D zem. po krm H m se tu to stou pil A na lo Tvé G se do hla A ší du H m vých D se všem. A Tvé všem. A lo G kdo A Tvé Spa R: G slá vu Tvou, D tří ne, po Pa G si luj lo jí. D ní. H m se spa ke D mou ši A du
Skrýt akordy
  D Ježíši,   A Ty jsi   chléb   H m živý,
G který   H m sestoupil   A na tuto   zem,
D za pokrm   A hladových   H m duší,
G tělo tvé   dává se   A všem.
D Ježíši,   A Ty jsi   chléb   H m živý,
G který   H m sestoupil   A na tuto   zem,
D za pokrm   A hladových   H m duší,
D tělo tvé   A dává se   D všem.
G Spatři slávu   D Tvou,   A kdo Tvé   tělo   D jí,
G Pane, posiluj   D mou   A duši ke   spase H m ní.
Zpěvník ProScholy.cz 2024