Skrýt akordy
R:  Hospodin jako   král bude   vládnout věčně,
Hospodin dá   požehnání a   pokoj svému   lidu.
1.  Vzdejte Hospodinu,   Boží synové,
vzdejte Hospodinu   slávu a   moc.
Vzdejte Hospodinu   slávu hodnou   jeho jména,
v posvátném   rouchu se   klaňte Hospodinu.
R:  Hospodin jako   král bude   vládnout věčně,
Hospodin dá   požehnání a   pokoj svému   lidu.
2.  Hospodinův hlas   nad vodami!
Vznešený Bůh   zaburácel hromem,
Hospodin nad   spoustami vod.
Hlas Hospodinův,   jak je   mocný,
hlas Hospodinův,   jak je   velkolepý!
R:  Hospodin jako   král bude   vládnout věčně,
Hospodin dá   požehnání a   pokoj svému   lidu.
3.  Hospodinův hlas   láme cedry,
Hospodin láme   cedry libanonské.
Hospodinův hlas   srší plameny   ohně.
Hospodinův hlas   otřásá pouští.
R:  Hospodin jako   král bude   vládnout věčně,
Hospodin dá   požehnání a   pokoj svému   lidu.
4.  V jeho   chrámu však   volají všichni:   Sláva!
Hospodin trůnil   nad potopou,
Hospodin bude   trůnit věčně,
Hospodin uštědří   svému lidu   sílu.
R:  Hospodin jako   král bude   vládnout věčně,
Hospodin dá   požehnání a   pokoj svému   lidu.
5.  Sláva Otci   i Synu,
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
R:  Hospodin jako   král bude   vládnout věčně,
Hospodin dá   požehnání a   pokoj svému   lidu.
Zpěvník ProScholy.cz 2023