Skrýt akordy
R:  Služebníku dobrý   a věrný,   pojď se   radovat se   svým Pánem.
1.  Blaze muži,   který se   bojí Hospodina,
který má   velkou zálibu   v jeho   přikázáních.
Mocné bude   na zemi   jeho potomstvo,
pokolení řádných   lidí bude   požehnáno.
R:  Služebníku dobrý   a věrný,   pojď se   radovat se   svým Pánem.
2.  Hojnost a   bohatství budou   v jeho   domě,
a jeho   štědrost potrvá   navěky.
Září v   temnotách jako   světlo řádným   lidem,
je milosrdný,   dobrotivý a   spravedlivý.
R:  Služebníku dobrý   a věrný,   pojď se   radovat se   svým Pánem.
3.  Blaze muži,   který se   slitovává a   půjčuje,
stará se   o věci   podle práva.
Neboť navěky   nezakolísá,
ve věčné   paměti bude   spravedlivý.
R:  Služebníku dobrý   a věrný,   pojď se   radovat se   svým Pánem.
4.  Nemusí se   obávat zlé   zprávy,
jeho srdce   je pevné,   důvěřuje v   Hospodina.
Jeho srdce   je vzmužilé,
nebojí se,   dokud neuzří   své protivníky   ve zmatku.
Rozděluje, dává   chudým,
jeho štědrost   potrvá navždy,   jeho moc   poroste v   slávě.
R:  Služebníku dobrý   a věrný,   pojď se   radovat se   svým Pánem.
5.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byl   na počátku,   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
R:  Služebníku dobrý   a věrný,   pojď se   radovat se   svým Pánem.
Zpěvník ProScholy.cz 2023