Skrýt akordy
R:  Hle, Panna   počne a   porodí syna   a
dá mu   jméno Emanuel,   to je   "Bůh s   námi".
1.  Nebesa vypravují   o Boží   slávě
a dílo   rukou jeho   zvěstuje obloha.
Den dni   o tom   podává zprávu,
noc noci   sděluje poučení.
R:  Hle, Panna   počne a   porodí syna   a
dá mu   jméno Emanuel,   to je   "Bůh s   námi".
2.  Není to   slovo a   nejsou to   řeči,
jejichž hlas   nebylo slyšet.
Do celé   země vychází   jejich hlahol,
až na   konec světa   jejich slova.
R:  Hle, Panna   počne a   porodí syna   a
dá mu   jméno Emanuel,   to je   "Bůh s   námi".
3.  Tam rozestřel   stan pro   slunce,
které vychází   jako ženich
ze své   svatební komnaty,
jásá jako   rek,
když se   do běhu   dává.
R:  Hle, Panna   počne a   porodí syna   a
dá mu   jméno Emanuel,   to je   "Bůh s   námi".
4.  Na jednom   okraji nebe   vychází
a obíhá   ho až   na jeho   druhý okraj,
nic se   nemůže skrýt   před jeho   žárem.
R:  Hle, Panna   počne a   porodí syna   a
dá mu   jméno Emanuel,   to je   "Bůh s   námi".
5.  Sláva Otci   i Synu,
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky,
a navěky   věků. Amen.
R:  Hle, Panna   počne a   porodí syna   a
dá mu   jméno Emanuel,   to je   "Bůh s   námi".
Zpěvník ProScholy.cz 2023