Kdo dnem i nocí rozjímá zákon Hospodinův

3259

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
R:  Kdo dnem   i nocí   rozjímá zákon   Hospodinův,
vydá ovoce   až přijde   jeho čas.
1.  Blaze tomu,   kdo nechodí,   jak mu   radí bezbožní,
nepostává na   cestě, kudy   chodí hříšní,
a nezasedá   ve shromáždění   rouhačů,
ale má   zalíbení v   Hospodinově zákoně
a o   jeho zákoně   přemítá dnem   i nocí.
R:  Kdo dnem   i nocí   rozjímá zákon   Hospodinův,
vydá ovoce   až přijde   jeho čas.
2.  Podobá se   tak stromu   zasazenému u   vodních proudů
ve svůj   čas přináší   ovoce,
listí mu   nevadne
a daří   se mu   vše, co   koná.
R:  Kdo dnem   i nocí   rozjímá zákon   Hospodinův,
vydá ovoce   až přijde   jeho čas.
3.  Jinak je   tomu s   bezbožnými, zcela   jinak:
jsou jako   pleva rozvátá   větrem.
Proto neobstojí   bezbožní na   soudu
ani hříšní   ve shromáždění   spravedlivých.
R:  Kdo dnem   i nocí   rozjímá zákon   Hospodinův,
vydá ovoce   až přijde   jeho čas.
4.  Vždyť Hospodin   dbá o   cestu spravedlivých,
ale cesta   bezbožných skončí   záhubou.
R:  Kdo dnem   i nocí   rozjímá zákon   Hospodinův,
vydá ovoce   až přijde   jeho čas.
5.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a navěky   věků. Amen.
R:  Kdo dnem   i nocí   rozjímá zákon   Hospodinův,
vydá ovoce   až přijde   jeho čas.
Zpěvník ProScholy.cz 2024