V otázkách

Skrýt akordy
1.  H m Řekni, jaký   G úkol   Gb mám? Tak   H m řekni, co   po mně   G žádá   Gb Pán?
H m Na kterou   z   G cest se   vydat   Gb mám?
2.  H m Toužím hlásat   G světu   Gb dál, že   H m Ježíš Kristus   G je ten   Gb Král,
to   H m On nám   G život   Gb dal!
R1:  Proč   D hluchý zdá   se   G být ten   A svět, proč   H m všechno musí   G mít a   A hned?
  D víc než   dva   G tisíce   A let on   H m bojí se     G zprá Gb vy, Pane   H m můj...
M:  H m   G   Gb   H m   G   Gb   H m   G   Gb   H m   G   Gb   G   Gb   G   Gb   G   Gb   G   Gb
3.  H m V srdci   svém   G žal ukrý Gb vám ve   H m chvílích, kdy   se   G cítím   Gb sám,
H m Do stínu   křídel   G Tvých se   utí Gb kám.
4.  H m Zloba, nená G vist a   Gb zášť, tak   H m proč to   všech G no, Bože   Gb náš?
H m Vždyť Ty   vše v   G své ruce   Gb máš!
R2:  My   D chceme žít   podle   G vůle   A Tvé, my   H m chceme dát   Ti   G srdce   A své,
Tou D žíme kráčet   G pravdou   A Tvou,   H m s křížem   svým jít   G cestou
Gb za Te D bou!
C:  Na   D ná na   ná na   G ná ná   A ná.... ....na   H m ná na   ná na   G ná ná   A ná....
Na   D ná na   ná na   G ná ná   A ná.... ...na   H m ná na   ná na   G   Gb ná nananá...   G   Gb
Zpěvník ProScholy.cz 2023