Skrýt akordy
P:  A   Gb m   D   A
1.  Gb m Prichádzam ťa   D chváliť, vyznať,
A Kráčám k   tebe za   mnou ostal   E svet
Gb m Padám na   tvár,   D v bázni   volám:
A Jediný si,   iného tu   E niet
2.  D Dnes chcem   ťa len   chvá E liť,
D A nad   všetko vy E výšiť,
D Ty hoden   si slá E vy, ty   D sám E
R:  Gb m Svätý, Svätý   D si náš   Pán,
A Před tvojim   trónom vo E lám.
M:  Gb m   D   A   E
B:  Gb m Emanuel, Emanuel,
D Emanuel, Emanuel,
A Emanuel, Emanuel,
Si   E Bóh s   námi
Zpěvník ProScholy.cz 2024