Svatý, svatý Beránek náš

3439

Originál: Revelation Song
Autor: Kari Jobe,
autor překladu neznámý

Skrýt akordy
1.  D Svatý, svatý   A m Beránek náš
C jenž byl   oběto G ván.
D Zpívej Králi   A m novou píseň,
C v lásce   vládne   G nám.
R:  D Svatý, svatý,   svatý   A m je Pán   Bůh všemohoucí,
C jenž byl   a je   a přichá G zí.
D Se vším,   co stvořil,   zpívám,   A m ať Krále   oslavím.
C Ty sám   jsi vše,   co mám,   já s   G úctou Tě   chválím.
2.  D Z duhy   šat má,   A m barvami září,
C před ním   jdou blesky,   G hromy bijí.
D Síla a   požehnání,   A m sláva Ti   náleží,
C vždyť jen   Ty jediný   jsi   G Král.
R:  D Svatý, svatý,   svatý   A m je Pán   Bůh všemohoucí,
C jenž byl   a je   a přichá G zí.
D Se vším,   co stvořil,   zpívám,   A m ať Krále   oslavím.
C Ty sám   jsi vše,   co mám,   já s   G úctou Tě   chválím.
3.  D Úžas cítím,   A m cítím bázeň,
C když jen   zazní jméno   G Tvé.
D Ve jménu   Tvém je   síla,   A m dech a   živá voda,
C žasnu nad   tím tajemst G vím!
Zpěvník ProScholy.cz 2024