Aleluja, aleluja, aleluja. (Žalm 118)

Skrýt akordy
R:  Aleluja, aleluja,   aleluja.
1.  Děkujte Hospodinu,   neboť je   dobrý,
jeho milosrdenství   trvá navěky.
Nechť řekne   dům Izraelův:
Jeho milosrdenství   trvá navěky.
R:  Aleluja, aleluja,   aleluja.
2.  Hospodinova pravice   mocně zasáhla,
Hospodinova pravice   mě pozvedla.
Nezemřu, ale   budu žít
a vypravovat   o Hospodinových   činech.
R:  Aleluja, aleluja,   aleluja.
3.  Kámen, který   stavitelé zavrhli,
stal se   kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením   se tak   stalo,
je to   podivuhodné v   našich očích.
R:  Aleluja, aleluja,   aleluja.
Zpěvník ProScholy.cz 2024