Vstoupil Pán v slávu nebeskou

3482

Autor: Melchior Franck
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Vstoupil Pán   v slávu   nebeskou,
aleluja, aleluja,
dovršil cestu   pozemskou,
aleluja, aleluja.
2.  Naději nám   zde zůstavil,
aleluja, aleluja,
a k   nebi cestu   připravil,
aleluja, aleluja.
3.  S radostí   slyšme slavnou   zvěst,
aleluja, aleluja,
že nás   tou cestou   sám chce   vést,
aleluja, aleluja.
4.  Z oblaku   slávy hovoří,
aleluja, aleluja,
slovem, jímž   duše zahoří,
aleluja, aleluja.
5.  Za Tebou,   Kriste, jíti   chcem,
aleluja, aleluja,
vše, co   jsme, tobě   věnujem,
aleluja, aleluja.
6.  Denní své   dílo, strasti   své,
aleluja, aleluja,
i touhu   duše žíznivé,
aleluja, aleluja.
7.  Ducha své   lásky sesíláš,
aleluja, aleluja,
za pokrm   sám se   duším dáš,
aleluja, aleluja.
8.  Ježíši Kriste,   sestup k   nám,
aleluja, aleluja,
už nyní   vládni v   nás ty   sám,
aleluja, aleluja.
Zpěvník ProScholy.cz 2024