Skrýt akordy
R:  Jeden z   vojáků mu   kopím probodl   bok a   hned vyšla   krev a   voda.
1.  Navěky chci   zpívat o   Hospodinových milostech,
po všechna   pokolení hlásat   svými ústy   tvou věrnost.
Řekl jsi   totiž: „Navěky   je založena   milost.“
Na nebi   jsi upevnil   svou věrnost.
R:  Jeden z   vojáků mu   kopím probodl   bok a   hned vyšla   krev a   voda.
2.  Nebesa oslavují   tvé divy,   Hospodine,
a tvou   věrnost shromáždění   svatých.
Spravedlnost a   právo jsou   základem tvého   trůnu,
milost a   věrnost před   tebou kráčejí.
R:  Jeden z   vojáků mu   kopím probodl   bok a   hned vyšla   krev a   voda.
3.  Neboť ty   jsi leskem   jejich moci
a tvou   přízní roste   naše síla.
Má věrnost   a láska   ho budou   provázet,
ve jménu   mém zmohutní   jeho síla.
R:  Jeden z   vojáků mu   kopím probodl   bok a   hned vyšla   krev a   voda.
4.  Navěky mu   zachovám svou   milost,
má smlouva   s ním   platit nepřestane.
Svou milost   mu však   neodejmu
a svou   věrnost neporuším.
R:  Jeden z   vojáků mu   kopím probodl   bok a   hned vyšla   krev a   voda.
5.  Nezapřu svoji   smlouvu,
výrok svých   rtů nepozměním.
R:  Jeden z   vojáků mu   kopím probodl   bok a   hned vyšla   krev a   voda.
6.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2023