Skrýt akordy
R:  Protože jste   synové, poslal   vám Bůh   do srdce   Ducha svého   Syna, Ducha,   který volá:   "Abba Otče!"
1.  Požehnaný Bůh   věčně živý
i jeho   království.
Oslavujte ho   před národy,   synové Izraele,
+ neboť   on vás   mezi ně   rozptýlil
a tam   ukázal svoji   vznešenost.
R:  Protože jste   synové, poslal   vám Bůh   do srdce   Ducha svého   Syna, Ducha,   který volá:   "Abba Otče!"
2.  Bude vás   trestat pro   vaše nepravosti,
ale smiluje   se nad   vámi nade   všemi
a shromáždí   vás ze   všech národů,
kdekoli jste   byli rozptýleni.
R:  Protože jste   synové, poslal   vám Bůh   do srdce   Ducha svého   Syna, Ducha,   který volá:   "Abba Otče!"
3.  Když se   k němu   obrátíte celým   srdcem a   celou svou   duší
a budete   před ním   správně jednat,
on se   k vám   obrátí
a už   před vámi   neskryje svoji   tvář.
R:  Protože jste   synové, poslal   vám Bůh   do srdce   Ducha svého   Syna, Ducha,   který volá:   "Abba Otče!"
4.  A nyní   pohleďte na   to, co   vám učinil,
a zplna   jej oslavujte   svými ústy.
Velebte spravedlivého   Pána
a ctěte   věčného krále!
R:  Protože jste   synové, poslal   vám Bůh   do srdce   Ducha svého   Syna, Ducha,   který volá:   "Abba Otče!"
5.  Všichni vyvolení,   velebte Pána,
+ všichni   chvalte jeho   vznešenost.
Chvalte ho   ve dnech   radosti a   oslavujte ho.
Jeruzaléme, svaté   město,
Pán tě   bude trestat   za skutky   tvých rukou.
R:  Protože jste   synové, poslal   vám Bůh   do srdce   Ducha svého   Syna, Ducha,   který volá:   "Abba Otče!"
6.  Dobrými skutky   oslavuj Pána   a veleb   věčného krále,
aby byl   tvůj svatý   příbytek s   radostí v   tobě znovu   vybudován,
aby Pán   v tobě   naplnil radostí   všechny vyhnance
a miloval   v tobě   všechny ubohé   po všechny   věky.
R:  Protože jste   synové, poslal   vám Bůh   do srdce   Ducha svého   Syna, Ducha,   který volá:   "Abba Otče!"
7.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2024