Toto je moje tělo, které se za vás vydává

3557

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
R:  Toto je   moje tělo,   které se   za vás   vydává; tento   kalich je   nová smlouva,   potvrzená mou   krví, praví   Pán, kdykoliv   z něho   budete pít,   čiňte to   na mou   památku.
1.  Měl jsem   důvěru, i   když jsem   si řekl:
„Jsem tak   sklíčen!“
Pravil jsem   ve svém   rozrušení:
„Každý člověk   klame!“
R:  Toto je   moje tělo,   které se   za vás   vydává; tento   kalich je   nová smlouva,   potvrzená mou   krví, praví   Pán, kdykoliv   z něho   budete pít,   čiňte to   na mou   památku.
2.  Čím se   odplatím Hospodinu
za všechno,   co mi   prokázal?
Vezmu kalich   spásy
a budu   vzývat jméno   Hospodinovo.
R:  Toto je   moje tělo,   které se   za vás   vydává; tento   kalich je   nová smlouva,   potvrzená mou   krví, praví   Pán, kdykoliv   z něho   budete pít,   čiňte to   na mou   památku.
3.  Splním své   sliby Hospodinu
před veškerým   jeho lidem.
Drahocenná je   v Hospodinových   očích
smrt jeho   zbožných.
R:  Toto je   moje tělo,   které se   za vás   vydává; tento   kalich je   nová smlouva,   potvrzená mou   krví, praví   Pán, kdykoliv   z něho   budete pít,   čiňte to   na mou   památku.
4.  Ach, Hospodine,   jsem tvůj   služebník,
jsem tvůj   služebník, syn   tvé služebnice,   rozvázal jsi   moje pouta.
Přinesu ti   oběť díků,   Hospodine,
a budu   vzývat tvé   jméno.
R:  Toto je   moje tělo,   které se   za vás   vydává; tento   kalich je   nová smlouva,   potvrzená mou   krví, praví   Pán, kdykoliv   z něho   budete pít,   čiňte to   na mou   památku.
5.  Splním své   sliby Hospodinu
před veškerým   jeho lidem
v nádvořích   domu Hospodinova,
uprostřed tebe,   Jeruzaléme!
R:  Toto je   moje tělo,   které se   za vás   vydává; tento   kalich je   nová smlouva,   potvrzená mou   krví, praví   Pán, kdykoliv   z něho   budete pít,   čiňte to   na mou   památku.
6.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a navěky   věků. Amen.
R:  Toto je   moje tělo,   které se   za vás   vydává; tento   kalich je   nová smlouva,   potvrzená mou   krví, praví   Pán, kdykoliv   z něho   budete pít,   čiňte to   na mou   památku.
Zpěvník ProScholy.cz 2023