Kéž poznají nás po ovoci (Hymna CSM Žďár 2012)

36

Autor: Martin Gřiva
Licence: BY-NC-SA (uv. původ, ne-komerčně, zach. licenci)

je dnu a A E z nich C m zdy mi H hvě 1. U kaž A k no hám tvým, H při ne su C m tlem slov E mých A svě a buď C m mou H tu za čni U kaž mi C m H sku, jak C m kon ji čím. A H do pak mít se rád. F u čím H A mi lu C m E je Bůh, mi i E sluch, tak A dej C m mi H u ši, Dal jsi F m 7 Du R: chu Bo ží, slou na chat. F m A žu F m 7 tak ja ko strom A lu H růst A maj dej nám F m 7 v dob cí, F m rém růst, C m Tvo mo E A nám, kéž ry da H da A maj ruj své o vo ci. po A nás E po zna
Skrýt akordy
1.  Db m Ukaž mi   H hvězdy a   A já jednu   E z nich
Db m přinesu   H k nohám   A tvým,
Db m začni mou   H větu buď   A světlem slov   E mých
a   Db m já ji   pak   H dokon A čím.
Db m Ukaž mi   H lásku, jak   A miluje   E Bůh,
Db m ať učím   H se mít   Gb rád.
Db m Dal jsi   mi   H uši, tak   A dej mi   i   E sluch,
  A můžu naslou Gb m chat.
R:  Gb m 7 Duchu   A maj7 Boží, dej   nám   H sílu   A růst
Gb m 7 tak jako   E strom   Db m Tvojí mo Gb m cí,
v   Gb m 7 dobrém   A maj7 růst, své   dary   H daruj   A nám,
kéž   E poznají nás   A po ovoci.
2.  Db m Došel jsi   H se mnou     A na Golgo E tu,
Db m kam vede   H cesta   A dál?
Db m Dej mi   svůj   H pokoj, dej   A mi ocho E tu,
Db m abych Ti   H naslou A chal.
Db m I když   jsem   H zradou   A nalome E ný,
Db m zase mě   H nedo Gb lom.
Db m Ukaž mi   H nebe, ať   A vím, kde   je   E cíl
a   A já vyrostu   Gb m v strom.
3.  Db m Až jednou   H budu jak   A popsaný   E list,
Db m až listí   H opa Gb dá,
Db m ať moje   H řádky pak   A dají se   E číst,
snad z   nich   A báseň posklá Gb m dáš.
Zpěvník ProScholy.cz 2024