slou chej! hleď a na Slyš, dce po ro,
Skrýt akordy
R:  Slyš, dcero,   pohleď a   naslouchej!
1.  Slyš, dcero,   pohleď a   naslouchej,
zapomeň na   svůj národ,   na svůj   otcovský dům!
Sám král   touží po   tvé kráse:
vždyť je   tvým pánem,   před ním   se skloň!
R:  Slyš, dcero,   pohleď a   naslouchej!
2.  Královská dcera   vstupuje v   plné kráse,
její šat   je protkán   zlatem.
V barevném   rouchu ji   vedou ke   králi,
za ní   ti přivádějí   panny, její   družky.
R:  Slyš, dcero,   pohleď a   naslouchej!
3.  Provázeny radostným   jásotem
vstupují v   královský palác.
Místa tvých   otců zaujmou   tvoji synové,
ustanovíš je   za knížata   po celé   zemi.
R:  Slyš, dcero,   pohleď a   naslouchej!
Zpěvník ProScholy.cz 2023