Blahoslavení chudí v duchu

Skrýt akordy
R:  /:   A m Blahoslavení   E m chudí v   duchu,
A m jejich je   království   E m nebeské.   F A G le A m lu E ja. :/
1.  A m Hospodin zachovává   E m věrnost navěky,   A m zjednává právo   E m utlačeným,
F dává chléb   lačným.   G Hospodin   C vysvobozuje   E vězně.
2.  Hospodin otvírá   oči slepým,   Hospodin napřimuje   sklíčené,
Hospodin miluje   spravedlivé a   chrání přistěhovalce.
3.  Hospodin podporuje   sirotka a   vdovu, ale   mate cestu   bezbožníků.
Hospodin bude   vládnout na   věky, tvůj   Bůh, Sióne,   po všechna   pokolení.
Zpěvník ProScholy.cz 2024