Dal jsi nám, Pane, chléb z nebe, abys nás naplnil radostí a sytil naši touhu po tobě

3722

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
R:  Dal jsi   nám, Pane,   chléb z   nebe, abys   nás naplnil   radostí a   sytil naši   touhu po   tobě.
1.  Oslavím Hospodina   celým srdcem
ve sboru   spravedlivých i   ve shromáždění.
Veliká jsou   Hospodinova díla,
ať o   nich uvažují   všichni, kteří   je milují.
R:  Dal jsi   nám, Pane,   chléb z   nebe, abys   nás naplnil   radostí a   sytil naši   touhu po   tobě.
2.  Velebnost a   vznešenost je   jeho dílo
a jeho   spravedlnost zůstává   navěky.
Památku ustanovil   na své   divy;
Hospodin je   milosrdný a   dobrotivý.
R:  Dal jsi   nám, Pane,   chléb z   nebe, abys   nás naplnil   radostí a   sytil naši   touhu po   tobě.
3.  Dal pokrm   těm, kdo   se ho   bojí,
neustále bude   pamatovat na   svou smlouvu.
Své mocné   činy ukázal   svému lidu,
když jim   dal majetek   pohanů.
R:  Dal jsi   nám, Pane,   chléb z   nebe, abys   nás naplnil   radostí a   sytil naši   touhu po   tobě.
4.  Skutky jeho   rukou jsou   věrné a   spravedlivé,
spolehlivé jsou   všechny jeho   příkazy,
pevné jsou   navěky, navždy,
provedené v   pravdě a   právu.
R:  Dal jsi   nám, Pane,   chléb z   nebe, abys   nás naplnil   radostí a   sytil naši   touhu po   tobě.
5.  Svaté a   velebné je   jeho jméno.
Počátek moudrosti   je bát   se Hospodina:
moudře jednají   všichni, kdo   tak činí;
jeho chvála   zůstává navždy.
R:  Dal jsi   nám, Pane,   chléb z   nebe, abys   nás naplnil   radostí a   sytil naši   touhu po   tobě.
6.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
R:  Dal jsi   nám, Pane,   chléb z   nebe, abys   nás naplnil   radostí a   sytil naši   touhu po   tobě.
Zpěvník ProScholy.cz 2024