Jedli a důkladně se nasytili, Hospodin jim splnil, po čem toužili

3723

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
R:  Jedli a   důkladně se   nasytili, Hospodin   jim splnil,   po čem   toužili.
1.  Slyš, můj   lide, mé   naučení,
nastav uši   slovům mých   úst!
Co jsme   slyšeli a   poznali,
co nám   otcové vyprávěli.
R:  Jedli a   důkladně se   nasytili, Hospodin   jim splnil,   po čem   toužili.
2.  Nezatajíme svým   synům, příštímu   pokolení budeme   vypravovat slavné   Hospodinovy činy   i jeho   moc,
podivuhodné skutky   jím vykonané.
Poručil tedy   mrakům nahoře
a otevřel   brány nebes.
R:  Jedli a   důkladně se   nasytili, Hospodin   jim splnil,   po čem   toužili.
3.  Seslal na   ně déšť   many, aby   se najedli,
a dal   jim nebeský   pokrm.
Člověk jedl   chléb silných,
pokrm jim   poslal do   sytosti.
R:  Jedli a   důkladně se   nasytili, Hospodin   jim splnil,   po čem   toužili.
4.  Východnímu větru   dal vanout   z nebe
a svou   mocí přivedl   vítr od   jihu.
Jak by   to prach   byl, seslal   na ně   déšť masa,
jak by   to byl   mořský písek,   dal jim   pernaté ptáky.
Padli do   jejich tábora,
kolem jejich   stanů.
R:  Jedli a   důkladně se   nasytili, Hospodin   jim splnil,   po čem   toužili.
5.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2023