Marné volání

Skrýt akordy
  E m Marné vo A m lání zní   D táhle do   no G
E m dlouhé če A m kání se   D zdá bez   pomo G ci
E smiluj se,   slyš můj   A m hlas,
D tady jsem   přijdi   G včas,
vždyť /   E m má jediná   A m nadě H m je jsi   E m ty.
E Neboj, slyší   tvůj   A m hlas
D k tobě   se vrátí   G zas
E m doufej a   vydrž   A m dál ve   H m věrno E m sti.
Úzkost půlnoční   i pláč   všech hořkých   chvil,
rány, beznaděj   i smutek   s tebou   pil.
Tvou bolest   i žal   zná,
vždy s   tebou zůstává
a rád   ukrývá tě   v dlaních   svých.
O lásku   pros a   chtěj!
Svou ruku   v Jeho   měj!
Temnotou kráčej   dál s   Milým svým.
Zpívej tichounká   svou píseň   svatební
přes /   slzy bolesti   ať láskou   srdce zní.
Pozvedni oči   výš,
v dálce   už vidíš   kříž, to
On vztyčil   maják vítězství!
V mlze   Ho neztratíš,
táhne tě   k sobě   blíž
a dává   ti pečeť   milosrdenství.
Touhy pominou,   jen láska   zůstává
chce tě   nevinnou jak   jiskra zářivá
pozvi Ho   k sobě   dál
ať jediný   srdce Král
šťasten přebývá   v komnatách   tvých.
Malou svatyňku   máš,
perlu v   ní ukrýváš.
Pánova zůstaň   každým dechem   svým.
Touhy pominou   i sen,   co měl   mě hřát
jen Tvou   nevinnou smím   znovu z   hříchů vstát.
Ježíši, pro   Tvůj kříž   zvedáš mé   kletby mříž,
svobodná kráčím   cestou lásky   tvé.
V duši   tvou pečeť   mám,
„Pánova“ zůstávám,
tvé jméno   křížem v   srdci vyryté!
Zboř, co   mi brání   být tvá   a ty   jen můj.
Své slitování   ode mě   nevzdaluj
Ježíši, jenom   tvá jsem   teď a   taková,
toužím zůstat   tvoje Maličká.
Mou důvěru   posiluj, svou   láskou mě   přitahuj,
do Tvých   rukou vkládám   život svůj.
Zpěvník ProScholy.cz 2024