Ejhle, Hospodin přijde (Staročeské roráty)

3853

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
  Ejhle,    Hospodin       přijde
a    všichni       svatí    jeho    s   ním;
a bude    v   den   onen   světlo velké,
aleluja.
Rosu dejte,       nebesa,    shůry,
a    spravedlivého   dštěte oblakové.
Otevři se,    země,
a vydej    Spasitele.
Nebesa vypravují   slávu   Boží
a obloha   zvěstuje díla   rukou jeho.
Sláva Otci    i    Synu
i   Duchu   Svatému.
Jakož byla    na   počátku,   budiž nyní    i    vždycky
i na   věky věkův.    Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2024