Všichni věrní křesťané (SR - neděle Kyrie)

3857

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Všichni věrní   křesťané
díky Bohu   vzdejme,
chvály písně   radostné
společně mu   pějme!
2.  Ve dne,   v noci   v modlitbách
prosme Pána   svého,
aby nás   svou pomocí
chránil všeho   zlého.
3.  Matku jeho   Marii
všichni v   úctě mějme,
a co   Pán jí   zvěstoval,
sobě roz­jímejme!
Zpěvník ProScholy.cz 2024