Panno blahoslavená (SR - neděle Obětování)

3861

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
  Panno biahoslavená,
hle, anděl   nese zvěst,
milost Pána   veliká
že tobě   dána jest.
Počneš v   čase slíbeném,
jak tobě   pravil Pán,
Syna Boha   našeho,
jenž k   spáse lidu   dán.
Zpěvník ProScholy.cz 2024