Anděl k Panně poslán jest (SR - neděle Agnus)

3864

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Anděl k   Panně poslán   jest,
uctivě ji   zdraví,
vtělení jí   zvěstuje
Pána věčné   slávy.
Andělova poselství
hlas jak   Panna slyší,
o těch   věcech podivných
uvažuje v   duši.
2.  Vstoupí v   tebe svatý   Duch,
dí jí   anděl s   nebe,
Pán svou   mocí zastíní,
Panno čistá,   tebe.
Požehnaná nad   všechny,
máš se   matkou státi,
Synu tvému   království
Bůh chce   věčné dáti.
3.  Protož, Kriste,   Pane náš,
Synu Boží   pravý,
spáso světa   jediná,
dárce věčné   slávy,
uslyš hlasy   věrných svých,
zbav nás   všeho zlého,
uveď duši   kající
v říši   Otce svého!
Zpěvník ProScholy.cz 2024