Ó Duše přesvatý (SR - pondělí Graduale)

3869

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Ó Duše   přesvatý,
vše ti   vzdávej čest,
zem, temno,   propasti,
nebe, světlo   hvězd;
tys v   lásce tajemné
lidstvu všemu   zvěstoval
čas spásy   blažené.
2.  Od tebe   prorokům
s nebe   slib je   dán:
Aj, přijde   Mesiáš,
světa všeho   Pán;
den svitne   v noci   stín,
syny svoje   uvede
zas v   lásky Boží   klín.
3.  Útěcho blažená,
sestup s   nebe k   nám,
tu v   srdci pokorném
zbuduj sobě   chrám!
Veď duše   k sobě   výš,
světlem pravdy   ukazuj
všem cestu   v nebes   říš!
Zpěvník ProScholy.cz 2024