Anděl Páně na svět přišel (SR - pondělí Evangelium)

3870

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Anděl Páné   na svět   přisel
s nebes   věčné slávy
do města   Nazareta,
Pannu takto   zdraví
2.  Zdráva budiž   nade všechny,
Panno Bohu   milá, dobrota   Nejvyššího
tebe vyvolila.
3.  Z Ducha   počat nebes   divem,
Boži Syn   se vtělí,
na věky   panenství tvé
svět ctít   bude celý.
Zpěvník ProScholy.cz 2024