Věčný, velký Bože náš (SR - pondělí Obětování)

3871

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Věčný, velký   Bože náš.
Pane Jezu   Kriste,
na věky   jenž přebýváš
v slávě   Otce jisté.
2.  Sestoupil jsi   s nebe   k nám
z lásky   Otce svého,
abys hledal   spásy sám
lidu zbloudilého.
3.  Dej nám   v tomto   životě
v pravdě   tvé vždy   státi,
srdce chovat   v čistotě,
hříchů všech   se báti!
4.  Nedopusť nám   trpěti
věčné smrti   strasti,
s tebou   kaž nám   bydleti
v ne­bešťanů   vlasti.
Zpěvník ProScholy.cz 2024