Kriste Ježíši (SR - pondělí Přijímání)

3875

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
  Kriste Ježíši,
ty spáso   nejvyšší,
shlédni na   nás
svou svatou   milostí,
zahřívej nás,
aby tvé   slavné jméno,
v nás   i v   církvi bylo   ctěno,
chváleno a   velebeno!
2.  Již od   věčnosti
tys u   velebnosti
roven Otci,
s ním   jeden v   podstatě
Bůh, i   v moci.
Od počátku   bylo vše
učiněno skrze   tebe,
slunce, hvězdy,   zem i   nebe.
3.  Život pověčný,
sám v   sobě bez­pečný,
chováš vždycky;
jen tebou   obro­zen
život lidský.
Smrti zlé   se nebojí,
kdo v   tvé víře   pevně stojí,
se světa   jde ku   pokoji.
4.  Tvého příchodu
po světa   obvodu
všecko čeká,
jen duch   temna tebe
vždy se   leká.
Požehnej nám,   žádáme,
co tvým   jménem počínáme,
dej, ať   svatě dokonáme.
5.  Opatruj nás   sám,
vždyť Otcem   sluješ nám,
na své   děti
rač milostivě   dnes
pohleděti!
Osvoboď nás   od zlého
a též   syna kajícného
přived do   království svého!
Zpěvník ProScholy.cz 2024