Vyslyš naše modlitby (SR - úterý Kyrie)

3878

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
  Vyslyš naše   modlitby
Bože věčné   spásy,
ať se   tobě zalíbí
proseb našich   hlasy!
2.  Kriste, Pane   nejvyšši,
lásky věčné   zdroji,
pomoc tvá   žal utiší,
rány duše   zhojí.
3.  Naplň duši   láskou svou,
sešli po*   moc s   nebe,
bychom s   myslí nábožnou
chválili vždy   tebe!
Zpěvník ProScholy.cz 2024