Pane, Jezu Kriste milený (SR - úterý Přijímání)

3885

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Pa-ne, Jezu   Kriste milený,
z Panny   čisté zrozený,   -
slyš v   nebi prosby   synů svých,
o tevř   lásky prameny,
a odpusť   lidu svému   hřích.
2.  Přijď k   nám, Kriste,   Bože tajemný,
k spáse   naší vtělený,
a naplň   srdce láskou   svou;
ve svůj   stánek vznešený
změň duši   naši blaženou
3.  Cesty naše   řiď a   spravuj sám,
veď nás   k nebes   výšinám,
kde spolu   s Otcem   sídlo máš,
zahynouti nedej   nám,
ó Jezu   Kriste, Pane   náš!
Zpěvník ProScholy.cz 2024