V Pánu svém se radujme (SR - úterý Závěr)

3886

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  V Pánu   svém se   radujme
Kristu vroucně   děkujme,
slavme písní   radostnou
vždy lásku   jeho tajemnou!
2.  Pán se   v oběť   lidu dal,
hříchy světa   všeho sňal,
z lásky   jeho plnosti
nám hojně   plyne milostí.
Zpěvník ProScholy.cz 2024