Ejhle, spásy slunce jasné (SR - středa Evangelium)

3890

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Ejhle, spásy   slunce jasné
vzchází zemi   šťastné,
anděl Boží   Panně nese   zvěst,
od Boha   že vyvolena   jest.
2.  Zdráva budiž,   požehnaná,
nade všechny   slavná,
ztebe vzejde   spásy naší   květ,
jehož čeká   v touze   všechen svět.
Zpěvník ProScholy.cz 2024