Věrný křesťan Pánu pěj (SR - čtvrtek Kyrie)

3898

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Věrný křesťan   Pánu pěj
v písni   čest a   chválu vzdej,
v tomto   čase posvátném
plesej Bohu   v srdci   svém!
2.  Ejhle, blízko   jest již   Pán,
jenž byl   Otcem světu   dán,
aby nesl   lidem všem
spásu v   čase slíbeném.
3.  Chválen budiž   jeden Bůh,
Otec, Syn   a spolu   Duch,
plesej všechno   stvo­ření,
k nebi   zpěv ať   diků zni!
Zpěvník ProScholy.cz 2024