Aj, těžkost věčně neblahou (SR - čtvrtek Graduale)

3899

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Aj, těžkost   věčně neblahou
potomkům svým
praotec Adam   zpúsobil
činem svým   zlým,
slovem když   lstným
od ducha   zlého sveden   byl.
2.  Hle, z   ráje sídel   blažených
opuštěn šel,
výčitek břímě   v srdci   svém
bez konce   měl;
bolest a   žel
nesl si   z ráje   v bídy   zem.
Zpěvník ProScholy.cz 2024