dám, be F maj hle F maj li můj, A m 7 Krá 1. A m 7 Te C mám. roz E 7 chos v ti ti G 9 vu Tvém G 9 o slo vo dách, čis tých F maj F maj ko je len po A m 7 Ja A m 7 dych C mám. zeň ží E 7 To po bě, G 9 Tvé G 9 po vo du še E m 7 A m má? se tak F maj Proč R: tíš, rmou G 9 C náš, du še ve Proč mně F maj sté G 9 kost úz du kej, E m 7 má, še A m F maj E 7 má? ha G 9 če Bo Na chvá se, C E 7 vzdám. lu o pět jen Je F maj G 9 spá mu, své
Skrýt akordy
1.  A m 7 Králi můj,   Tebe   F maj7 hledám,
G 9 v tichosti   o slovu   Tvém rozjí C mám E 7 .
A m Jako jelen   dychtí po   čistých   F maj7 vodách,
G 9 po Tobě,   po vodě   Tvé žízeň   C mám E 7 .
R:  F maj7 Proč se   tak G 9  rmoutíš,   E m 7  duše   A m má?
F maj7 Proč ve   mně úzkostně   st G 9 énáš C , duše   E 7 má?
F maj7 Na Boha   G 9 čekej,   E m 7  duše   A m má,
F maj7 opět jen   Jemu, své   s G 9 páse C , chválu   E 7 vzdám.
2.  A m 7 Kéž světlo   Tvé, Bože,   F maj7 vidím.
G 9 Když nevím,   kudy mám   jít, veď     C dál E 7 ,
A m Až před   příbytek Tvůj,   kde mě   F maj7 čekáš,
G 9 tam opět   radost a   mír nalé C zám E 7 .
Zpěvník ProScholy.cz 2024