Králi nebes výsosti (SR - čtvrtek Sanktus)

3902

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Králi nebes   výsosti
štědrý dárce   milosti,
odvrať mocí   svou
ducha zlého   vnuknutí,
každou žádost   zlou!
Dej, ať   všichni s   vroucností
tebe, Boha   svého, ctí!
2.  Jezu Kriste   milený,
Božií Synu   vtělený,
Spasiteli náš,
který v   nebi s   Otcem svým
trůn své   slávy máš,
rač nás   rukou milostnou
vésti šťastně   v říši   svou!
3.  Bůh náš,   Otec vznešený,
jeho Syn   i milený,
spolu svatý   Duch,
ve Trojici   jediný,
nerozdílný Bůh,
svatý, svatý,   svatý Pán
věčně budiž   uctíván!
Zpěvník ProScholy.cz 2024