Patriarchové svatí (SR - pátek Vstup)

3907

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
  Patriarchové svatí
Abraham i   jiní
muži pobožní,   Bohu milí,
ctnostmi dobrými,
příkladnými ve   svém životě   se skvěli;
po své   smrti všichni   do temnosti   šli,
v temnostech   pak volali,
a světlo   spásy uzřít   žádali.
Když po   stvoření světa   mnoho let   přešlo,
tehdy to   drahé světlo   otcům v   temnostech zkvetlo,
a skrze   život čisté   Panny Marie   na svět   jest vzešlo.
Sláva Otci   i Synu   i Duchu   svatému,
]akož byla   na počátku,   budiž nyní   i vždycky
až na   věky věkův.   Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2024