Veliká je dobrota (SR - pátek Evangelium)

3910

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Veliká je   dobrota laskavého   Otce,
který v   ráji lidem   byl milosrdný   soudce,
vida jejich   lítost žal,
slovem lásky   vlídným
spásy den   jim zvěstoval,
zahynouti nedal   svým věrným.
2.  Zákona když   nedbali, přikázáni   jeho,
ve smrt   věčnou upadli,   pod moc   ducha zlého.
Ale On   je potěšil
v bídě   jejich těžké,
spásu poslat   zaslíbil
lidem hříšným   v lásce   své velké.
Zpěvník ProScholy.cz 2024