Kristus syny zvolené (SR - pátek Sanktus)

3912

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Kristus syny   zvolené
z hříchu   všeho obmyl
krví svojí   předrahou,
kterou za   nás vylil.
2.  Svatý, svatý,   zpívejme,
Pánu světa   všeho,
prosme af   nás dovede
do krá­lovství   svého.
3.  Bychom v   jeho království
účasten­ství měli,
s anděly   a svatými
chválu jemu   pěli.
Zpěvník ProScholy.cz 2024