Rosu dejte, nebesa, a tou svlaž srdce lidská (SR - sobota Vstup)

3917

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
  Rosu dejte,   nebesa, a   tou svlaž   srdce lidská
ó věčná   moudrosti božská;
uslyš úpění,   zde na   zemi tebeť   vzývá vše   stvoření!
Pane Bože,   učiň s   námi milost   svou,
sprosť nás   žalu, trápení,
uděl duši   spasení
pro tajemné   své přesvaté   vtělení.
Přijmiž rosu   nebeskou, ó   žíznivá země.
srdce zkroušená   přijmětež milost   Spasitele svého!
Sláva Otci   i Synu   i Duchu   svatému,
jakož byla   na počátku,   budiž nyní   i vždycky,
až na   věky věkův.   Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2024