Nebe rosu vydalo (SR - sobota Kyrie)

3918

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Nebe rosu   vydalo
a plesá   celá zem,
spása lidstvu   slíbená
dnes dána   nám je   všem.
Buď Pánu   věčná čest!
2.  Kristus, světa   Spasitel,
všech tvorů   mocný Pán,
z Panny   divem na­rozen,
byl lidstvu   8 nebe   dán.
Bud Pánu   věčná čest!
3.  Slávu Otce   opustil
a rovným   se nám   stal,
s námi   stále býti   chtěl,
jenž všech   je světů   král.
Buď Pánu   věčná čest!
4.  Snášel naše   neduhy
a bolů   mnohých žal,
aby Otec   smířený
všem spásy   věčné přál.
Buď Pánu   věčná čest!
5.  Kristus nás   tak miloval
a nesl   žalů tíž,
bránu ráje   otevřel
a v   slávy vešel   říš.
Buď Pánu   věčná čest!
Zpěvník ProScholy.cz 2024