Rosu shůry (SR - sobota Graduale)

3920

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Rosu shůry   vydej nebe,   zemi zprahlé,
odvrať od   nás, věčný   Bože, soudu   svého tresty   náhlé.
2.  Pro hřích   lidstva vydal   v zkázu   všechno živé,
zachoval však   Noemovy syny   všechny spravedlivé.
3.  Blaze tomu,   kdo se   všeho hříchu   chrání,
spravedlivě v   světě žije,   Bohu slouží   bez ustání.
4.  Zákon Páně   v srdci   věrném zacho­vává,
Bohu svému   slovem, skutkem   úctu, čest   a chválu   vzdává.
5.  Jezu Kriste,   Bože lásky   neskonalé,
naplň duši   lidu svého   světlem lásky   do­konalé!
6.  Račiž, Pane,   srdci dáti   lítost pravou,
odpusť hřích   a viny   naše, oblaž   duši nebes   slávou!
Zpěvník ProScholy.cz 2024